Home
พิธีแห่ขันหมาก
[9 มกราคม 2559 20:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2682 คน
พิธีเชิญขันหมาก
 
พิธีการ
         ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนขันหมาก โดยทั่วไปจะใช้การโห่ร้องรับกัน 3 ลา (ครั้ง) เพื่อเป็นการให้สัญญาณระหว่างทางที่ขบวนขันหมากเคลื่อนที่ และจะใช้การโห่ร้องรับกัน 3 ลา เพื่อเป็นการบอกกล่าวฝ่ายว่าที่เจ้าสาวว่าขบวนขันหมากได้เดินทางมาถึงแล้ว
 
 
พิธีกั้นประตู
 
การเตรียมการ
ฝ่ายชายเตรียม: 
  1. ซองสำหรับผู้กั้นประตู
  2. ซองสำหรับให้เด็กหญิงที่ถือพานเชิญขันหมาก
ฝ่ายหญิงเตรียม: 
เด็กผู้หญิงถือ พานเชิญขันหมาก สำหรับถือต้อนรับขบวนขันหมาก
 
พิธีการ
  1. เมื่อขบวนขันหมากเดินมาถึงประตู เด็กหญิงแต่งตัวสวยถือพานเชิญขันหมากออกมาต้อนรับ พร้อมพูดว่า “ดิฉันขอเชิญขบวนขันหมากเข้าไปในเรือนค่ะ” 
  2. เถ้าแก่ฝ่ายชายจะหยิบหมากพลูที่อยู่ในพาน และคืนให้พร้อมซองเงินเป็น สินน้ำใจให้กับผู้เชิญขันหมาก
  3. ญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงจะออกมากั้นประตูเงิน ประตูทอง ประตูนาก ว่าที่เจ้าบ่าวเตรียมเงินใส่ซองสีชมพูไว้เพื่อขอผ่านประตู หลังจากผ่านประตูทุกด่านเรียบร้อยแล้ว ขบวนเคลื่อนเข้าในบ้านว่าที่เจ้าสาว 
Home
- นายพิธี [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีปูเตียงเรียงหมอน พิธีส่งตัว [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หลั่งน้ำสังข์ [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีสู่ขอหมั้น [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- ขันหมากเอก ขันหมากโท [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีแห่ขันหมาก [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีสงฆ์ [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
- พิธีการแต่งงานตามประเพณีไทย [9 มกราคม 2559 20:32 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by magiclovedesign.com
Design by shopzabuzz.com
Engine by MAKEWEBEASY